top of page

ציור מפה של הסביבה הקרובה

פעילות יצירה שמחברת את החניכים לסביבת הטיול והטבע על ידי ציור והתבוננות עמוקה

מטרה: חיבור למקום ופיתוח היצירתיות והדמיון


נחלק לחניכים דף וטושים או עפרונות צבעוניים ונבקש מהם לנסות לצייר מפה של האזור שבו אנחנו נמצאים, אפשר להציע להכין מקרא ולהיות יצירתיים.

bottom of page