top of page

השעון שריפות

משחק השעון המוכר והאהוב שמסביר ומדגים התפשטות שריפות ביער

מטרה: החניכים יבינו איך נראת שריפה ביער והחשיבות של יצירת הפרדה ביערות


משחקים השעון כמו שמכירים עם כל מיני שינויים כדי להבין את הסיפור של שריפות בארץ - הכדור הוא אצטרובל, חלק מהאנשים הם עצים שלא נדקלים בקלות כמו אלה ואז כאילו יש להם 2 פסילות, חלק עצים שנדלקים בקלות כמו אורן ואז הם צריכים להעביר לאט את האצטרובל כי הסיכוי שלהם לשריפה גדול יותר. עם הזמן אפשר להוסיף עוד אצטרובלים כי בשריפות של עצי אורן הם משמשים כמו כדורי אש שעוברים מעץ לעץ ומפיצים את השריפה. כשחניך נפסל ויושב אז מסבירים שעכשיו נוצר בין החניכים שהם עצים אז נוצר הפרדה מלאכותית שהאדם יוצר, שביל אש שהמטרה שלו לממנוע התפשטות שריפות כי יש מרחק ריק בין העצים

bottom of page