top of page

שימו לב- בימים אלה אנחנו מציגים תערוכה 

התערוכה נועדה לשקף את ההתגייסות הציבורית לשחרור החטופים ולחזק אותה.

היא מוצבת בכיכר החטופים ברח' שאול המלך 25 בתל אביב ונגישה לקהל הרחב.

bottom of page