top of page

זמן במדבר

החניכים יחוו באופן אישי את משמעות הזמן במדבר, ויצאו לזמן קצר מה"מירוץ אחרי השעון".

הפעילות עוסקת בנושא הזמן וכיצד הוא תופס משמעות שונה במרחב המדברי.


המדריך מבקש מכל החניכים את השעונים שלהם (כולל פלאפונים בהם יש מכשירי שעון) ומטייל עם הקבוצה יום שלם או קטע דרך בלי שעונים.


החניכים יחושו בהתחלה אי-נוחות וישאלו הרבה מאוד "מה השעה?".


לפי שיקול דעתו של המדריך, לפני שהוא מחלק לחברי הקבוצה את השעונים חזרה, הוא מושיב את החניכים וכל אחד מקבל שאלון אישי קצר על משמעות הזמן עבורו כשהשאלה הראשונה היא מה לדעתו השעה הנוכחית באותו רגע. חשוב שזה יהיה תרגיל אישי ולאפשר זמן לדיון פתוח בקבוצה לאחר מכן על דברים שהשאלון גרם להם לחשוב עליהם.


זה המקום לספר על הזמן במרחב המדברי - הגיאולוגיה שמדדי הזמן שלה הן מיליוני שנים של תהליכים ארוכים ואיטיים מאוד: השקעה, קימוט, בלייה וכו'. זמנים חשובים לצמחים, זמן השטפונות, שעוני גשם של צמחים שנובטים רק בזמנים מסוימים. עונת הייחום של בעלי החיים, זמן הפעילות העיקרי של בעלי החיים במדבר הוא הלילה - הפוך מהאדם, ועוד ועוד. (כמובן שאפשר לתת דגשים אחרים בדיון במידה ועושים את הפעילות באזור אחר בארץ).


להלן השאלון האישי:

  • מה השעה?

  • איזה שעה את/ה הכי אוהב/ת ביום?

  • מה זה בשבילך בזבוז זמן?

  • מתי לאחרונה היה לך זמן?

  • מה תעשה בעוד 10 שנים?

  • מה זה 10 דקות?

  • באלו מקרים נגמר לך הזמן מהר מדי?

bottom of page