top of page
בואו לקחת חלק בעיצוב חברת מופת בישראל
מצטרפים לחוג בוגרי ובוגרות
המחנות העולים!

חוג הבוגרים הוא ההזדמנות שלכן/ם לחזור לתנועה, להשפיע על פעולתה ולחזק אותה.
מטרות החוג הינן לשמור קשר עם בוגרי ובוגרות התנועה וליצור קהילה שחבריה מעורבים ומשפיעים על התנועה באמצעות התנדבות ותרומה, מפגשים וטיולים משותפים

באנרים11.jpg
bottom of page