top of page

תיבת מישוש

מטרה: תחושת סקרנות ופליאה

שמים בתוך תיבה או קופסאת נעליים  פריט מהטבע והם צריכים לזהות לפי מישוש. אפשר להקשות - הם צריכים לתאר ולא להגיד מה זה, ואז הקבוצה צריכה לנחש.

bottom of page