top of page

בינגו טבע

בינגו של דברים שרואים במהלך הטיול

הכנה מראש: יש להכין דפי בינגו עם דברים שניתן לראות במסלול (צמחים, סימוני דרך, אתרים, סוגי מסלע וכו')


כל חניך מקבל דף בינגו ועליו לסמן עליו את הדברים שרואים בסביבתם. על החניך להראות למדריך את הפריט לפני שמסמן.
הראשון שיסיים שורה לאורך/ לרוחב/ באלכסון/ מסגרת/ כל הדף ינצח!

bottom of page