ענבל מרטון, חוג קונטרוברסלי, מחנה חיפה, גרעין אור
כותב/ת