הבלדה לצופיפניק המוצקינאי

הו, צופיפניק שכזה

המעיק עלי בבית החזה

התמקם, התיישב לו שם

מונע ממעט חמצן כחניכים

לפעפע אל הדם.

כי במרתפים חשוכים

מתעפש לו הסכם שנחתם פה בעיר

לפיו אותנו,

רק בית ספר "אחדות" יכיר.

האם נשכח הוא בקרבם,

או נתחב אל מתחת לשטיח?

את האחראים לא אשאל

אף לא אצליח.

אז בינתיים,

בין פעולות וסוכריות

מבחנים וכתבות

אשוטט לי בים הכיכרות