top of page

מילים קצרות

כולם רוצים מילים קצרות אמרות קטועות תמצית כוונה ללא שארית. כי אין זמן לקישוטים סביב. הם רוצים תרכיז של התכל'ס. פואנטה טהורה, בלי לתבל כי מה שחשוב זה העיקר ולתבל זה תפל. רק משמעות. בלי מטאפורות דימויים ואמצעי ספרות. מילים קטנות כנמלים המנסות לשאת עומס תוכן ללא סיוע, מרחפות ללא עוגן. ללא מילות קישור שיחברו אותן בן עצמן. כולם רוצים משפטים קצרים כמייחלים ריקים משמעות הם מואכלים בכפית ישנים על כריות בלי ציפית ומצפים ציפיות בלי לחלום וזה כי אין זמן והם רוצים מילים קצרות.

75 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מיהו אביר? אביר הוא לוחם בעל חרב ומילים בה מיהו אביר? אביר הוא עובד חזק ואמין עם לב בפנים מיהו אביר? זה שלא יעצור פחד בליבו אך גם זה יעבור טמון אביר בליבך כדי שלא תשבר רוחך אביר אציל בין ל

משהו בי הולך לאיבוד עם כול חיוך קטן חמוד החיבוק המנחם מנוון ומכוונן הרחק מהפשטות היציבות משנה לי מציאות מייצר לי משמעות האופק משתנה מתמסד ומתכלה עם ילדים, בית כזה בלב תל אביב, מסודר, יפה ניסע לטייל מס

bottom of page