שיחה עם מחנכת הכיתה (לחוגי צעירה)

מטרות השיחה עם מחנכת היא לחזק את השותפות איתה לתקופה זו - להציע את עצמך כמי שיכולה לחזק ולעזור, להבהיר את משמעות תנועת הנוער, וכו'.

את השיחה נכון שתקיים מדריכת החוג ו/או מלוות החוג.


  • מה שלומך?/איך את חווה את התקופה האחרונה? (אפשר להתייחס לאתגרים של למידה מרחוק, לחוסר הוודאות על תנאי ההעסקה ולהתלהמות התקשורתית נגד ציבור המורות)

  • להציג בפניה את רשימת החניכות מהכיתה: מי מגיעה באופן קבוע, מי מגיעה לפעמים. (אפשר להתייחס גם לחניכה ספציפית - לפרגן לה, או להתייעץ על קושי)

  • לעדכן באופן כללי על הפעילות ברשת: כמה פעמים בשבוע, איך בגדול הפעילות נראית, ומה בגדול המשמעות שלה מבחינתך.

  • שאלי: את חושבת שאפשר להרחיב את ההשתתפות של הכיתה? מה לדעתך יוכל לעזור?

  • אמרי: בתוך התקופה המאתגרת הזו הייתי רוצה שנשתף פעולה, הייתי רוצה במקומות שאפשר לעזור לך בהיבטים החברתיים, שהתנועה תהיה נוכחת בבית הספר הוירטואלי כמו שהיא נוכחת בבית הספר הממשי.