פעולת היכרות עם התנועה - הכנה להדרכה ט' חניכות קיימות

מטרות:

· הכרות עם התנועה וחוויות המתחנכים בה. הרחבת התפיסה על מה זו התנועה.

· קישור הסיפורים והחוויות של בוגרי תנועה לכדי הבנת וחידוד תפקידנו כתנועה. חיזוק החיבור הערכי לבחירה בהדרכה.

מהלך:

משחק פתיחה (10 דקות): "תירס חם" בצ'אט של הזום עם המילה 'המחנות העולים'. כלומר, כל אחת כותבת במשך 20 שניות כמה שיותר מילים שהיא מוצאת מאותיות "המחנות העולים". שולחים את ההודעה רק בסוף הזמן. אופציה ב': משחק פתיחה בהובלת החניכות.

משימות קצרות: (15 דקות. 5 למשימות + 10 לאיסוף)