פעולת אתגר אותי

מטרות:

1. פעולה שמייצרת מתח גבוה ועניין

2. חיזוק האקטיביות של החניכות - פעולה שבנויה על מעורבות של החניכות ושהן מייצרות לעצמן את הכיף


הכנות: לבקש מהחניכות לשלוח כמה שיותר משימות משימות שהן רוצות לראות את חברות שלהן עושות


מהלך:

אמת או שקר חפצים בחדר (10 דקות)

חניך שמתנדב מספר על שני חפצים שיש לו בחדר - אחד שיש לו באמת ואחד שקרי. אפשר לספר עליהם קצת. כולן מנחשות, ואז - החניך מסובב את המצלמה לחפץ האמיתי. אפשר לעשות כמה סיבובים


אתגר אותי (30-40 דקות)

כל אחד מקבל מספר כמספר פאות הקוביה (למשל אם בפעולה 10 חניכים - להשתמש בקוביה של 10, וכל חניך יקבל מספר מ1-10.) ניתן להשתמש בקוביה עם מספר גבוה ממספר החניכים, ולבחור מספר אחד או יותר שהוא 'שאלה'.

האתגרים ר