פעולה למתבגרת - מחאה עקב איסור פעילות הקיץ


מטרות:

  1. להיפגש וירטואלית למרות שאסור פיזית.

  2. להכיר את המאמץ לקיים את הפעילות, הכרה בחשיבות פעילות התנועה בתקופה הזו.

  3. הגברת תחושת ההזדהות עם התנועה.

  4. השתתפות החניכות בהתבטאות ציבורית ובהפצת המסר שקורא להחזיר את התנועות לפעול.

מהלך:

  1. משחק – ציור בזק - 10 דק' (אומרים לחניכים להביא טוש \ עט ודף), המדריך מכריז על משהו שמציירים (משהו שקשור לתנועה), יש 10 שניות לצייר! בסוף 10 השניות כולם מרימים את הדף למסך, המדריך בוחר את הציור החביב עליו (מכל סיבה שהיא), הצייר הנבחר בוחר את משימת הציור הבאה (גם כן משהו שקשור לתנועה)!