ערב דוורים - פעולה אינטימית לבוגרת

מטרות:

*הגברת האינטימיות בבוגרת *להגיד דברים אחד לשנייה, יכולת להרגיש שאני רואה אחרים ואחרים רואים אותי בתקופה שעלולה להתאפיין בחווית בדידות

*לתת במה להכרת תודה ולהבעת הערכה אחד כלפי השנייה


מהלך: לשלוח מצגת לחניכות עם שאלות שונות, שנותנות הזדמנות להתייחס אחת לשנייה. במקביל להיות בווידאו צ'אט, אפשר להשתיק את כולן ושהמדריכה תנחה. כל פעם להחליף שאלה, ולהנחות את החניכות לכתוב אחד לשנייה בצ'אט/בווטסאפ.


דוגמא למצגת - מתוך פעולת הדבר במחנה ביאליק

https://docs.google.com/presentation/d/1mDlAUXXZ2Qy-JWngtAdlqNxyqDpItNbcJjPby-N7hok/edit?usp=sharing