סבא שלי הוא הכי הכי - פעולה לצעירה


מטרות:

  • הבנה למה כרגע אנחנו לא פוגשים את סבא וסבתא

  • מקום להתייחס ביחד לרגשות שזה מעלה

  • חינוך לערך 'והדרת פני זקן', לעמדה של כבוד וגם אחריות כלפי המבוגרים בחברה


למדריכה: אם אפשר, כדאי לברר מראש אם לכל החניכות יש סבא וסבתא, איפה מדובר בנושא רגיש... בכל מקרה להיות בעירנות על זה במהלך הפעולה.


מהלך: משחק פתיחה (10 דקות) - לבחירת המדריכה


הסבר ושיחה (10 דקות) -