יום השואה- נזכור / אבא קובנר



נזכור את אחינו ואחיותינו

את בתי העיר ובתי הכפר

את רחובות העיירה שסאנו כנהרות

ואת הפונדק הבודד עלי אורח;

את הישיש בקלסתר פניו

את הנערה בצמותיה

את הטף, את הטף.

את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם,

את כל עדת היהודים

אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי;