לרכזי צעירה ומל"צים- 'להדרכה'- חודש מאי

רכזים ומלווים יקרים,


אנחנו נפגשים בנקודת זמן שיש בה מימד גדול של חוסר ודאות ואתגרים חדשים שלא צפינו אותם. הרבה נאמר על משבר הקורונה בהקשר זה וספציפית בנוגע להדרכה המקוונת שהפכה להיות עניין שבשגרה. אנחנו ניגשים לתקופה של מאי יוני מתוך הנחת מוצא שמציאות ההדרכה המקוונת הולכת להימשך עד סוף יוני. יכול להיות שיהיו שינויים לטובה ובמקרה כזה אנחנו נגייס את הכוחות הדרושים כדי לייצר עבורכם תכניות וכלים לקראת חזרה למפגשים במחנה, תחת התנאים וההגבלות שיהיו.


בתקופה הקרובה נרצה להגביר את גילויי הרצון והבחירה של החניכים בשכבה דרך העצמה של האחריות שלהם והזמנה מגוונת וחוזרת ליצירה ועשייה כמד"צים, חברי חוג וחברי שכבה. הרצון הוא ליצור מרכז חזק, חיובי, מוביל ומחויב שבתקווה יצור מוקדי משיכה למעגלים מתרחבים יותר של חניכים שימשיכו להיות מוזמנים לקחת חלק. במילים אחרות, תקופת הקורונה תהיה מבחינתנו הזדמנות להעצמה, חיזוק והעמדה של התהליך החינוכי.


קורס לב תנועה מהווה מבחינתנו נקודת יעד מרכזית לתקופה הקרובה, הוא מהווה שיא בשנה שעברה והכשרה ובחירה מחודשת לקראת החניכות בשנה הבאה. הוא יתקיים, אולי יחולו בו שינויים בתאריך ובאופי הפעילות בהתאם להנחיות ולהגבלות שיהיו. היעד: 90 חניכים בקורס לב תנועה.