ליווי מד"צים מפעילות מקוונת לפעילות פיזית

מטרות:

1. לציין את העמידה באתגר של ההדרכה המקוונת כגורם מחזק ומגבש בין המד"צים וביחס לתפיסת עצמם כמדריכים, בעלי תפקיד משמעותי בחייהם של החניכים והחניכות

2. להציף את האתגרים החינוכיים והיעדים המרכזיים לתקופה של החזרה לפעילות פיזית במחנה

3. להתכונן ביחד למהלך בשלבים: שיחות עם הורי החניכים והחניכים, פעולת ZOOM ופעולה פיזית במחנה.

מהלך:


(10 דק') נקרא מתוך מודל ההדרכה המקוונת שקופית 2+3 את הסיפור "שער המחנה נעול כבר תקופה"

נבקש מכל המד"צים לכתוב בצ'אט/