ישיבת ליווי- יום הרצל תש"ף (הכנה לשיעור)

עודכן ב: 6 מאי 2020


מטרות:

1. העמקת המדריכים בחזונו של הרצל לחברה טובה.

2. החניכים יגידו איך בחברה הטובה מתמודדים עם משבר.

3. המדריכים ידברו על המשמעות של לחנך את החניכים שלנו הצעירים שרחוקים מאוד מהרצל לחזונו של הרצל ולמה זה חשוב עכשיו ותמיד.


למדריכה:

ציונות הרצלאית היא התפיסה הציונית של התנועה שלנו. מתוך כך, אנחנו בוחרים כבר מעל לעשור לציין את "יום הרצל". השנה, אנחנו מצויים במשבר קשה. בחרנו למרות הכל לקיים את המועד הזה כחלק מחודש "ריבונות ישראל", ולקשור את התוכן שלו למ