יום הזיכרון תש"ף-הנחיות ליצירת אירוע מעגלי שיח

מטרות:

1. יצירת אירוע המציין את יום הזיכרון באופן ייחודי דרך מפגש ושיחה

2. יצירת אלטרנטיבה למסורת קיימת של מעגלי שיח או הצעה של פעילות חדשה וייחודית שלא הייתה לפני כן

3. חוויה משמעותית של חברי בוגרת בלקיחת אחריות על אירוע גדול היוצא מחוץ לכתלי המחנה ויוצר מפגש חינוכי משמעותי עם בני נוער בישוב/בשכונה/ברשות


מראש:

- פנו לרכז תנועות הנוער/רכז הנוער/איש הקשר הרלוונטי והציעו את שיתוף הפעולה/האחריות המשותפת על תכנון האירוע

- פנו גם לרכזי תנועות הנוער האחרות וצרו מפגש הכנה שיחדד את מטרות המפגש והתכנים שיעלו בו

- בנו את מהלך המפגש לאור השיחות שנעשו, הכינו מצגת שבאמצעותה מפעילים א