היכרות עם הגיל המודרך - ט' הכנה להדרכה

היכרות עם הגיל המודרך- ד'-ו'


מטרות:

  • להכיר את העולם של חניכי הצעירה

  • לקבל דימוי על למה חשוב המפגש עם החניכים ומה הצרכים שלהם

  • להיות חלק משיח מחנכים ומחוויה כזאת


דגש לקראת הפעולה: בטרם הפעולה כדאי מאוד לשלוח את החניכות לדבר עם ילדות ביסודי ולנסות להבין מה מעסיק אותן.


מהלך:

משחק פתיחה: מלך הבנאלי הגיל המודרך (15 דקות) לבחור קטגו