top of page

פקקול

פעילות יצירה שתעזור לחניכים לאסוף בקבוקים זרוקים מהמסלול ולנקות את הטבע יחד

מטרות הפעילות: לשמור על הסביבה נקייה ולגרום לילדים לשתות


המדריך מכין חוט שאליו קשורים פקקים מכל מיני סוגי בקבוקים..

(עושים חורים בפקקים ומשחילים חוט בכל פקק צריך ליות שני חורים מכניסים מלמעלה ובחור השני מלמטה וככה אפשר גם לסגור את הבקבוק וגם לשים הרבה פקקים)


המדריך קושר את הפקקול על התיק ומסביר לחניכים שכשאר הם גומרים לשתות בקבוק או מוצאים בקבוק בדרך.. אז כדי שהטבע לא יתלךך הם יכולים ללכת אליו לתיק ולחבר לבקבוק הריק את הפקק המתאים.


ציוד נדרש:

בקבוק וחוט חזק אבל לא עבה

bottom of page