top of page
תכנית חוסן – חזרה ללימודים בימי קורונה ק

כלל פעילותנו מתקיימת על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך

ובהתאם לנהלי הקורונה של מדינת ישראל ומשרד הבריאות.

חץ קטן תכלת-01.png
כותרת בין הפעילויות המוצעות-01.png
הדרכה מקוונת.jpg

נוער מתנדב- מעורבות ועזרה הדדית בקהילה

סיוע לקשישים ואוכלוסיות בקבוצת סיכון, חלוקת מזון ו/או ערכות הפעלה לילדים בזמן בידוד.

תכנית חוסן- חזרה ללימודים בימי קורונה

לבית הספר היסודי והתיכון

WhatsApp Image 2020-04-02 at 14.13.07.jp
WhatsApp Image 2020-08-09 at 14.41.05.jp
hhhhhnh.jpg

פעילות מקוונת משמעותית בחגים ומועדים לאומיים 

מבודדים לא בודדים-

תכנית ליווי אישי למבודד/ת

bottom of page