top of page

אתגר אותי בארץ ישראל

משחק" אתגר אותי" בדברים שקשורים לטבע (5 פרחי חורף, 3 נחלים בארץ, 3 סוגי מינרלים וכו')

משחק" אתגר אותי" בדברים שקשורים לטבע (5 פרחי חורף, 3 נחלים בארץ, 3 סוגי מינרלים וכו')

כולם עומדים במעגל ויש חניך אחד באמצע, מי שיש לו אתגר בשביל החניך מושיט ידיים קדימה ואז החניך נותן לו כיף עם 2 הידיים ואומר לו "אתגר אותי" , החניך שקיבל כיף אומר את האתגר- להגיד 3-5 דברים מנושא מסויים שקשור לטבע- (נחלים,קיבוצים,ציפורים,פרחים צמחים וכו') בזמן שהחניך המאותגר מנסה להגיד את התשובות לאתגר אז החניך שנתן את האתגר צריך להיכנס למעגל ולתת כיפים לכל החניכים שמעגל, עד שהוא מסיים וחוזר למקום שלו( אם פספס יד של מישהו ולא נתן לו כיף אז החניך שלא קיבל כיף עושה קולות של סירנה ומרים את היד) החניך המאתגר מצליח רק אם נתן כיפים לכולם ולא פספס אף אחד. בעצם לחניך המאותגר יש זמן לענות על האתגר עד שהחניך המאתגר מסיים וחוזר למקום. אם החניך המאותגר לא הצליח אז החניך המאתגר צריך להוכיח שהוא יכול לענות על האתגר 

bottom of page