נהלים

מוסדות המדינה נוקטים בצעדים חשובים למניעת הפצת הקורונה בקרב החברה הישראלית.

תנועתנו פועלת על פי ההנחיות של משרד הבריאות ומשרד החינוך. כדי שנשמור גם על עצמנו וגם על חניכנו, בדף זה תוכלו למצוא את כל ההנחיות והנהלים שעלינו לעמוד בהם.