top of page

חירות בכל מצב - פעולת פסח לשכבה הבוגרת

מטרות: 1. לזכור כי יש לנו חירות גם בעת הזאת לבחור אילו אנשים נהיה, כי חירות קיימת גם בנסיבות מורכבות ומגבילות 2. שיחה על איך ניתן לקיים...

סבא שלי הוא הכי הכי - פעולה לצעירה

מטרות: הבנה למה כרגע אנחנו לא פוגשים את סבא וסבתא מקום להתייחס ביחד לרגשות שזה מעלה חינוך לערך 'והדרת פני זקן', לעמדה של כבוד וגם אחריות...

פסח וסולידריות - פעולה לשכבה הבוגרת

פעולה לבוגרת על סולידריות בעת הקורונה מטרות: 1. להבין מהי סולידריות ושותפות גורל. 2. הבנה כי נוכל לצלוח את המשבר רק בעזרת סולידריות...

שבוע גמד ענק

פעילות גמד ענק וירטואלי קהל יעד: שכבות ז'-י"ב מטרות: חיזוק הקשר האישי בין חניכות וחניכי הקבוצה חיזוק ההזדהות וההתמודדות המשותפת של...

העיירה אונליין

מאת: יואב ויסמל-מנור (קומונר במחנה שקמה, גרעין יסעור) תקציר: בעיירה כל חניך/משתתף מקבל דמות ומשחק אותה בחשאיות (לשלוח בהודעת ווטסאפ...

פעולה ליום המעשים הטובים - צעירה

מטרות: לעודד את החניכות לעשות מעשים טובים להבין ביחד מהו מעשה טוב מהלך: פתיחה (5 דקות) ודאי שכולן מחוברות ונמצאות, חדדי גבולות אם צריך...