top of page

היכרות עם הגיל המודרך - ט' הכנה להדרכה

היכרות עם הגיל המודרך- ד'-ו' מטרות: להכיר את העולם של חניכי הצעירה לקבל דימוי על למה חשוב המפגש עם החניכים ומה הצרכים שלהם להיות חלק משיח...

תפקידי המד"צית - ט' הכנה להדרכה

מטרות הכרות עם מכלול תפקידי המדריך/ה בתנועה. הבנת וקבלת האחריות הנגזרת מהכניסה לתפקיד של מדריך/ה (והתחלה של דימוי עליי כמדריך במחנה שלי)....

מערך מאי לליווי מד"צים

רכזות צעירה ומלוות יקרות! אנחנו נכנסות לשלב ד', מפסח ועד הקיץ, שהוא שונה במקצת מכל שנה אחרת. ההדרכה המקוונת מזמנת לנו כתנועה ולמד"צים...

שיעורי חברה וירטואליים - דגשים למדריכה

לפני השיעור: 1. תיאום ציפיות מראש: לדבר עם המחנכת לפני השיעור. דברים שחשוב להבין איתה: *כמה ילדים בדרך כלל מגיעים? *עד כמה הם מסתדרים עם...

שיחה עם מחנכת הכיתה (לחוגי צעירה)

מטרות השיחה עם מחנכת היא לחזק את השותפות איתה לתקופה זו - להציע את עצמך כמי שיכולה לחזק ולעזור, להבהיר את משמעות תנועת הנוער, וכו'. את...

מערך מאי לשכבה י'

רציונל המערך תקופת הקורונה היא מבלבלת עבור החניכות שלנו, ולא פעם גם עבורנו, ביחס לפעילות התנועה. ברור לכולם שהפעילות המקוונת לא מסוגלת...