top of page

היווצרות מכתש

הדרכה המדגימה לחניכים את התהליך הארוך של היווצרות מכתש בטבע

המחשת התהליך הגיאולוגי של היווצרות המכתש על ידי הדגמה. חלקה מפעילה מתנדבים מהקבוצה, וחלקה פרונטלית בחול שהוא חומר טבעי זמין (במקומות מסוימים), נח לעבודה, ושילדים אוהבים להתעסק איתו.

אוספים את הקבוצה באזור עם חול ומבקשים מתנדב או שניים מהקבוצה, שייגשו ויעזרו להמחיש כיצד נוצר פלא הטבע הזה - המכתש!


שלב א'-שלב ההשקעה: שוקעים סלעים מסוגים שונים. החלק ה"תחתון", בסיס המכתש, הוא סלע משקעי יבשתי: חול רך, אותו השקיעו נחלים קדומים, שסחפו גרגרי גרניט שהתפוררו עד דק לחול שאנו רואים היום.

הדגמת שלב א': עורמים עם החניכים המתנדבים ערמת חול שטוחה.


שלב ב'-שלב ההשקעה הימית: את כל האזור הציף ים ענק, הוא ים טטיס הקדום, ובו שקעו חומרים אורגניים (משמע בעלי חיים ימיים שמתו, שקעו ועברו תהליך כימי שהפך אותם לסלעי גיר ודולומיט). זהו סלע קשה יותר מהחול.

הדגמת שלב ב': עורמים עוד שכבה של חול אך הפעם מרטיבים את החול קלות מלמעלה כך שנוצרת שכבה קשיחה יותר.


שלב ג'-שלב הקימוט: כוחות טקטוניים יצרו קימוט וכל השכבות הפכו למעין הר אחד ענקי.

הדגמת שלב ג': ביחד עם החניכים דוחפים בעדינות את הערמה מהחוץ כלפי המרכז, כך שייווצר הר, שחלקו החיצוני קשה וחלקו הפנימי רך. חשוב שלהר שתעשו תהיה צורה די גדולה על מנת שאפשר יהיה להדגים בברור עם פסגה מסוימת. (במידה ובקימוט הקשיות של החלק החיצוני נפגמת, כלומר ההר לא רטוב מבחוץ, יש להוסיף מעט מים - זה חשוב להמשך).


שלב ד'-שלב הגידוע העליון: נחלים עצומים שהיו פעילים באותה תקופה זורמים על פני פסגתו של ההר וגודעים את פסגתו (לוקחים "ביס" מהפסגה של ההר).

הדגמת שלב ד': המדריך מדגים את הגידוע באמצעות כף ידו: הוא מסמן תנועות זרימה על פני פסגת ההר וחותך את החלק העליון כך שהחלק הבוצי הקשה מוסר וחושף לפני השטח את החול היבש, הרך שבפנים.


שלב ה'-תהליכי בלייה וניקוז: מרגע שהחלק החולי הרך במכתש נחשף לכוחות הבלייה, מתחילה בלייה של גשמים לסחוף את החומר החולי החוצה דרך נחל מנקז אחד. הדפנות הקשות סביב המכתש, שאין להן בסיס שיתמוך בהן, קורסות פנימה ונסחפות עם הערוץ המנקז וכך למעשה נוצר הבור אותו אנו רואים.

הדגמת שלב ה': מתחילים בעזרת החניכים המתנדבים "לרוקן" את ההר מתוכנו החולי תוך בחירת נתיב ניקוז, חשוב שיהיה ערוץ מנקז אחד שכך ההגדרה של מכתש היא: עמק מוקף מצוקים המנוקז על ידי נחל מרכזי אחד.

חשוב להראות שהדפנות קורסות פנימה, וכך המכתש גדל הן לרוחב והן לעומק, כמו שקורה גם בימינו אנו, עת הבלייה ממשיכה לפעול.


הערה: במסלול סנפיר ארוך וקצר אידיאלי להעביר את הפעילות באזור החולות הצבעוניים. במסלול הר ארדון - גבעת חרוט, אידיאלי להעביר את הפעילות בתחתית הר ארדון בירידה.

bottom of page