top of page

מפת צלילים

תרגיל אישי לזיהוי צלילים והתרחשות בטבע

מחלקים לחניכים "מפת צלילים" וכלי כתיבה.

על החניכים התפזר ולמצוא פינה שקטה בה יוכלו לעצום את העיניים ולהתרכז במה שהם שומעים. על המפה הם יוכלו לשרטט - מה הצליל? מה יצר אותו? מאיזה כיוון מגיע? מה המרחק שלו?


חשוב לדרוש מכל החניכים לשמור על שקט כדי שכולם יוכלו לשמוע כמה שיותר. 

bottom of page