top of page

התבוננות בטבע

ציור בצבעי מים בטבע

כדאי בעצירה אחת במקום יפה במיוחד לשבת ולצייר בצבעי מים את הנוף. אפשר לשבת במעגל בראש הר עם הפנים כלפי חוץ המעגל וכל אחד מצייר את מה שהוא רואה, אחר כך מחברים את כל הציורים ומקבלים את תמונת הנוף המלאה.


פעילות זאת דורשת מכם הכנה מראש של צבעי מים, מים נוספים, מכחולים, דפים ומשטח קשיח לציור עליו. אם אתם מחליטים לקיים את הפעילות כדאי להחליט מראש באיזה יום ולפנות זמן בשביל זה (לקום מוקדם יותר, להזדרז וכאלה).

bottom of page