top of page

מדבר בצל גשם

הדגמה על היווצרות מדבר בצל גשם בעזרת החניכים

שאלה:

איך מגדירים מדבר?

אזור צחיח שהתאיידות המים בו גדולה בהרבה מכמות המשקעים. יורדים באזור זה פחות מ200 מ"מ גשם בשנה.

מהו שורש המלה מדבר? ד.ב.ר- להדביר את הצאן, כלומר, להביא את הצאן לאכל בו, למרעה. כלומר על פי ההגדרה המילונית, בעצם במדבר יש מספיק צמחיה על מנת להביא את המרעה לאכל בו.

איזה עוד מדבר אתם מכירים בארץ?

הנגב.

ומה שונה לדעתכם בין שתי המדבריות האלו?

הנגב- הוא חלק מרצועת המדבריות העולמיות בקו רוחב 23. בכל העולם, כל אזור שנמצא על קו רוחב הזה מקבל את אותם תנאי אקלים שיוצרים מדבר.

מדבר יהודה- זהו מדבר מקומי, הוא לא חלק מרצועת המדבריות אלא נוצר בגלל תנאים מיוחדים שנוצרו כאן.

ועם השוני בדרך ההיווצרות שלהם, שניהם מדבריות על פי ההגדרה. מציג את המפה של המשקעים ולהראות את קו 200 המ"מ בארץ שמכיל את מדבר יהודה והנגב.


בואו נדגים איך זה קורה. מבקשים חניכים מתנדבים ומעמידים אותם בשורה. בצד השמאלי עומד הילד הכי נמוך ומחזיק בשלט- ים תיכון. לידו, ילד באותו גובה שמחזיק בשלט- מישור החוף, אחריו שני ילדים ממש גבוהים שיחזיקו בשלט- הרי ירושלים, אחריהם ילד נמוך בהרבה שיחזיק בשלט מדבר יהודה ולידו ילד באותו גובה שיחזיק בשלט ים המלח. לידו ילד גבוה בהרבה שיחזיק בשלט-  הרי מואב.

המדריך לוקח ספוג ומתחיל להסביר מאחורי הנציגים איך נוצר המדבר: (הנציגים עומדים עם הפנים לקבוצה).


השמש והחום גורמים לאידוי מים מהים התיכון. אדי המים עולם למעלה ויוצרים ענן- הספוג שהמדריך מחזיק ביד. הם מתחילים לנוע לכיוון מזרח ולטפס להרי ירושלים. ככל שהם עולים למעלה הם מתכווצים ומתכווצים עד שהם לא יכולים להכיל יותר את המים בתוך הענן ומה הם יעשו? יורידו גשם (במהלך ההסבר הזה, המדריך שופך מים על הספוג וכאשר הוא מגיע לילד שמחזיק את הרי ירושלים הוא לוחץ על הספוג ומתיז את המים על הילד), בעצם הענן התרוקן ממים בגלל שהוא הוריד את כל הגשם בהרי ירושלים. אז, הענן מתחיל לרדת לכיוון מדבר יהודה, אך כאן, אין לו כבר גשם להוריד ולכן הוא לא יוריד פה גשם. מכאן הוא ימשיך לים המלח, שוב יהיה אידוי של מים, שוב הענן יתמלא באדי מים וכאשר הוא יטפס להרי מואב, הוא יוריד שם את כל הגשם-(שוב המדריך  מרטיב את הספוג לוחץ עליו ומרטיב את הילד שמחזיק בהרי מואב). כך יוצא מצב שיורד גשם בהרים המקיפים את מדבר יהודה,אך לא במדבר עצמו ולכן בגלל תנאים מקומיים נוצר פה מדבר- פחות מ200 מ"מ בשנה.

ניתן להראות גם את התרשים המצורף.


ציוד נדרש:

שלטים עם האזורים

מפת משקעים

איור מדבר בצל גשם
ספוג

bottom of page