top of page

מגדיר צמחים אישי

קובץ להכנת מגדיר לצביעה לפי צמחי האיזור

מהלך הפעילות:
כל החניכים מקבלים מהמחנך/מדריך דף עם ציורי הצמחים שהם עתידים לפגוש במהלך השהייה בשטח. ראשית החניכים יזהו את הצמחים שבמגדיר במהלך הפעילות בשטח; לאחר מכן הם יצבעו את התמונות ויציירו את "הפרח האהוב עליהם" (אפשר לצייר גם פרח דמיוני). בשלב האחרון יקפלו החניכים את הדף לחצי ולאחר מכן יצרו ממנו אקורדיון. עכשיו המגדיר מוכן.


הכנת המגדיר על ידי המדריך:

  • המדריך יערוך סיור הכנה, לפני היציאה לפעילות, ויכין מגדיר שיתאים לצמחים הקיימים בשטח בזמן הנתון. יש לשים לב כי הצמחים החד שנתיים צומחים בעונות מסוימות ולכן יש לבחור צמחים שקיימים בשטח בזמן עריכת הפעילות.

  • עיצוב המגדיר: המחנך יבחר את הצמחים הרלבנטיים, בהתאם למצאי בסיור ההכנה, ויציב אותם בתבנית המצגת.


המגדיר ביוזמת והכנת קק"ל

bottom of page