top of page

חידות תרתי משמע

 • המעיל הזה לא בשר ולא חלב – פרווה

 • אעשה חור בכלי הנשק – אקדח

 • לא ישרה על הגרף – עקומה

 • בן אדם קטן בעין – אישון

 • רזות כאלו יש בשעה – דקה

 • דיבר נגד החצר – גינה

 • רדף אחריו עם בנזין – דלק

 • ביטל את האמן – פסל

 • קושר את הסוס לפרח המדברי – רותם

 • ריחמה על הירק – חסה

 • אל תקצר את המועד  - תאריך

 • התעופפו ממנה גרעינים – עפולה

 • המשקה החריף ברח – ערק

 • עשה מסאג' לבצק – עיסה

 • עיר חזקה – עזה

 • גשם חמוש – יורה

 • לחם בצומת – כיכ.

 • אות על הפצע – יוד

bottom of page