top of page

הליכה עיוורת

חיבור לטבע, יצירת אמון, פיתוח דימיון באמצעות תרגיל של הולכה עיוורת


מתחלקים לזוגות ועושים הולכה בעיניים עצומות - קשר לחושים. הולכה קצרה ואז לבקש לתאר איפה נמצאים (אור וצל, רעש) ואז מתחלפים.

bottom of page