top of page
ይምጡ እና በእስራኤል ውስጥ ሞዴል ኩባንያ ለመንደፍ ይሳተፉ
የተመራቂዎችን ቡድን ይቀላቀሉ
እያደጉ ያሉ ካምፖች!

የድህረ ምረቃው ክፍል ወደ እንቅስቃሴው ለመመለስ, አሰራሩን ተፅእኖ ለማድረግ እና ለማጠናከር እድልዎ ነው.
የክፍሉ አላማዎች  ናቸው።ከንቅናቄው ተመራቂዎች ጋር ለመገናኘት እናአባላቱ የሚሳተፉበት ማህበረሰብ ለመፍጠር እና በንቅናቄው ላይ ተጽእኖ ለመፍጠር በበጎ ፈቃደኝነት እና ልገሳ፣ ስብሰባዎች እና የጋራ ጉዞዎች

באנרים11.jpg
bottom of page