top of page

בוגרת יקרה,

מימיה הראשונים תנועתנו מתקיימת תוך כתיבה. ספרי "שנות המחנות העולים" המגוללים את דברי ימיה, הם למעשה אסופת קטעים שכתבו חניכים ומדריכים בתנועה על החוויות שלהם, על התחושות שלהם ועל המחשבות שלהם. ביטאון התנועה "במבחן" היה במה לחלוק רעיונות ולדון בהם, לשתף בתחושות על חברת הנוער, לפרסם שירים סאטיריים וגם לראיין אישים חשובים.

 

בזמן האחרון אנחנו עדים לדעיכה של הצורך הזה. כניסת הרשתות החברתיות לחיינו שמאפשרות לנו לפרסם ולצרוך תוכן מידי, ביחד עם דעיכת המילה המודפסת, מובילות לכך שלעיתונים בכלל ולביטאון התנועה באופן ספציפי מקום הולך ופוחת בחיינו.

 

אנחנו רוצות להצליח להפוך את תנועת הנוער שלנו, חברת הנוער שאנחנו חיות בתוכה, למקום עירני וחי, שבוחן את עצמו ומנהל דו-שיח עם סביבתו. חברה בה הדיון אינו קורה רק במפעלים בהם אנו נפגשים, אלא באופן יומיומי. כדי להתמודד עם החוסר הזה, אנחנו מרגישות צורך בחידוש ביטאון התנועה בפורמט שמתאים לחיינו כפי שהם היום. האתר מיועד לשמש מסגרת שתאגד את הרעיונות והשיחות שלנו כדי שלא ילכו לאיבוד במרחבים העצומים של האינטרנט.

 

לא הכתיבה ולא הקריאה של רעיונותיו שלא אדם קלות. על אחת כמה וכמה קשה הכתיבה לציבור שאין יודעים אם יקרא את הדברים.  אנחנו מקוות שנצליח לאתגר את עצמנו כקבוצה וכיחידים, ככותבים וכקוראים, וניצור מרחב שבו אנשים כותבים וגם מגיבים אלה לאלה.

 

אנחנו שמחות להציג את הגרסה החדשה, הדיגיטלית, של ביטאון "במבחן". זה המקום לכל השירים שאתם כותבים למגירה, לסיפור שחשבתם עליו ולא ידעתם היכן לספר, למאמר הכעוס על הקור בטיול חנוכה וגם להתלבטויות לגבי הבחירה בקבוצה או עשייה חינוכית. זה המקום להיכנס אליו בנסיעה המשעממת באוטובוס מהתיכון לקיבוץ, מהבית למחנה. קחו חלק במפעל הזה, בקריאה ובכתיבה, בתגובה לחבר. כידוע לכל, במפעלים החוגיסט נמדד.

 

עלה נעלה, כי יכול נוכל!

צוות במבחן

כתוב לנו...
 
אם ברצונך לשלוח כתבות או דברים אחרים לבמבחן,
פנה אלינו במייל -  bamivhan@gmail.com)

ההודעה נלשחה!

bottom of page