top of page
תכנית חוסן – חזרה ללימודים בימי קורונה ת

שיעור חברה גש"ר מאח"ד – כלים להגברת חוסן אישי, קבוצתי וקהילתי

למידת דרכי התמודדות במצבי לחץ ומצוקה על פי מודל גש"ר מאח"ד.

(מותאם לקפסולה ו/או למתכונת מקוונת)

פרויקט קבוצת מנהיגות–

הכנה להדרכה ומעורבות בקהילה

קבוצת המשך למעוניינים בעקבות שיעור החברה, כולל יציאה להתנדבות בקהילה לכבוד ראש השנה/חגי תשרי.

מבודדים לא בודדים-

תכנית ליווי אישי של מדריך

לתלמיד/ה בבידוד

קשר שוטף עם ההורים והתלמיד/ה,

הצעה לפעילות בזמן השהות בבית

ודיווח למחנכת הכיתה במידת הצורך.

ניתן לקבל מראש תכנית כתובה של הפעילות הספציפית ולהתאימה על פי הצורך

כלל פעילותנו מתקיימת על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהתאם לנהלי הקורונה של מדינת ישראל ומשרד הבריאות.

חץ קטן תכלת-01.png
חץ קטן תכלת-01.png
כותרת בין הפעילויות המוצעות-01.png

מרחב בטוח-

פרויקט חינוך לגבולות, הסכמה ורצון 

ביחסים בין המגדרים והמינים 

המדריכים עוברים הכשרה מקצועית ייעודית שנבנתה מתוך ייעוץ של גורמים טיפוליים ופסיכולוגים מוסמכים.

bottom of page