כלל פעילותנו מתקיימת על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך

ובהתאם לנהלי הקורונה של מדינת ישראל ומשרד הבריאות.

חץ קטן תכלת-01.png
כותרת בין הפעילויות המוצעות-01.png

נוער מתנדב- מעורבות ועזרה הדדית בקהילה

סיוע לקשישים ואוכלוסיות בקבוצת סיכון, חלוקת מזון ו/או ערכות הפעלה לילדים בזמן בידוד.

תכנית חוסן- חזרה ללימודים בימי קורונה

לבית הספר היסודי והתיכון

פעילות מקוונת משמעותית בחגים ומועדים לאומיים 

מבודדים לא בודדים-

תכנית ליווי אישי למבודד/ת