top of page
תכנית יסודי לבניית חוסן-01.png

שיעור חברה גש"ר מאח"ד –

מגבירים את החוסן ונלחמים בקורונה! (מותאם לקפסולה ו/או למתכונת מקוונת)

למידת דרכי התמודדות במצבי לחץ ומצוקה על פי מודל גש"ר מאח"ד.

פעילויות שונות ומגוונות לכבוד

ט"ו בשבט ולכבוד מועד פרסום הספר מדינת היהודים של הרצל 

מותאמת לפעילות חוץ בקפסולות (תחרויות ספורט ומחנאות, משיכה בחבל, פיתות בטאבון ועוד)

הפסקה פעילה מותאמת

לקפסולות ולנהלי קורונה

הדרכת משחקים הפגתיים ללא מגע ותוך שמירה על מרחק

מבודדים לא בודדים- תכנית ליווי אישי של מדריך לתלמיד/ה בבידוד

קשר שוטף עם ההורים והתלמיד/ה, הצעה לפעילות בזמן השהות בבית ודיווח למחנכת הכיתה במידת הצורך.

התכנית מתאימה לכיתות ד' ומעלה. כיתות ג' – החל ממחצית ב'.  

ניתן לקבל מראש תכנית כתובה של הפעילות הספציפית ולהתאימה על פי הצורך.

כלל פעילותנו מתקיימת על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהתאם לנהלי הקורונה של מדינת ישראל ומשרד הבריאות.

חץ קטן תכלת-01.png
חץ קטן תכלת-01.png
חץ קטן תכלת-01.png
כותרת בין הפעילויות המוצעות-01.png
WhatsApp Image 2020-08-09 at 14.41.05.jp
WhatsApp Image 2020-08-09 at 15.04.17.jp
WhatsApp Image 2020-08-09 at 15.04.16.jp
WhatsApp Image 2020-08-09 at 15.06.04.jp
bottom of page